Genoeg lente 2018 – Inspiratie

Leven met genoeg. Dat streven verbindt de lezers van dit blad. Maar de persoonlijke redenen voor deze levenswijze kunnen heel verschillend zijn.

Minder geld uitgeven omdat het moet, of als bewuste keuze, bijvoorbeeld om minder uren te hoeven werken, of om anderen financieel te kunnen helpen (een huis kopen voor je kind bijvoorbeeld, zie pagina 44). Velen van ons kiezen voor een sober leven uit zorg voor het milieu en onze aarde: minder verspillen en meer overhouden voor de generatie na ons. Ook de wens om eerlijk te delen doet mensen kiezen voor minder én beter.

Een belangrijke reden om te kiezen voor een sober leven blijft echter vaak onopgemerkt: religieuze inspiratie. De redactie was nieuwsgierig: hoe kunnen de verschillende religieuze stromingen mensen aanzetten tot leven met genoeg? Genoeg-redacteur Jeroen Fierens tekende de verhalen op van mensen die uit hun religie inspiratie putten voor een sobere levenswijze (zie pagina 17-21). Zo vertelt moslima Kauthar Bouchallikht (23): ‘Geloof en groen leven gaan voor mij hand in hand.

Kauthar Bouchallikht (23): ‘Geloof en groen leven gaan voor mij hand in hand

Als moslims dragen we grote verantwoordelijkheid voor de aarde.’ Zelf lees ik graag religieuze teksten uit alle windrichtingen en put er vooral inspiratie uit door ‘tussen de regels door’ te lezen: ik geniet van het onbegrijpelijke, de poëzie. Het zonnelied van Franciscus, de prachtige verzen in de Bhagavad Gita en de Koran. Die schoonheid brengt me dichter bij mijzelf. Dat ervaar ik als rijkdom, waardoor ik als vanzelf minder behoefte heb aan materiële zaken.

In zijn themaverhaal ‘Inspiratie voor een sober leven’ (vanaf pagina 14) stelt Michiel Bussink: ‘De helft van de Nederlanders is niet meer aangesloten bij een religieuze stroming. Die secularisatie is voor veel mensen bevrijdend. Maar volgens anderen is de mens in essentie religieus en dreigen we iets waardevols te verliezen: eraan herinnerd worden dat je door sober te leven toekomt aan wat wezenlijk is.’

Ik wens je veel inspiratie met dit lentenummer.

Bestel Genoeg 116 hier