Vriendenfonds Lezers geven Genoeg

Genoeg VriendenfondsGenoeglezers die wat geld kunnen missen maken het mogelijk dat mensen die het financieel moeilijk hebben een gratis Genoeg-jaarabonnement krijgen.

Elk jaar steunen vele Genoeglezers het fonds ‘Lezers geven Genoeg’. Hierdoor kunnen wij een groot aantal mensen blij maken die hun abonnement moesten opzeggen vanwege financiële redenen.

Dankzij het Fonds lezers geven Genoeg kunnen wij velen blij maken met een jaar gratis verlenging van hun abonnement. Hartelijk dank voor uw gulle gaven! Giften blijven welkom!

Zo steunt u het fonds ‘Lezers geven Genoeg:

Maak € 24,50 (meer of minder mag natuurlijk ook) over naar rekeningnummer NL07 INGB 0008 5922 51 ten name van Uitgeverij Genoeg, Oss. Voor België: BIC: INGBNL2A).
Vermeld daarbij ‘Lezers geven Genoeg’ en uw naam en adres en eventueel uw abonneenummer.