Innovatie binnen je bedrijf financieren met WBSO-subsidie

WBSO-SUBSIDIEBen jij ondernemer of ZZP’er en wil je innoveren? Maak dan gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De WBSO-subsidie is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland.

WBSO-subsidie in een notendop

Met de WBSO subsidie kun je de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. WBSO kan aangevraagd worden voor twee typen projecten:

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het voordeel van de regeling wordt verrekend in de aangifte van de loonheffing. Als ZZP’er verreken je een vaste aftrekpost met je inkomstenbelasting. Andere bedrijven verrekenen het voordeel met de af te dragen loonbelasting. Om het voordeelpercentage voor alle research- en ontwikkelingskosten (R&D-kosten) te berekenen hanteert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een schijven-systematiek. Het tarief voor de eerste schijf is 32%. Dit geldt voor de R&D-kosten en uitgaven tot € 350.000,-. Voor starters ligt het percentage zelfs iets hoger, namelijk op 40%. Voor alle kosten boven € 350.000,- is het tarief 14%.

Een bedrijf mag in totaal drie keer per jaar een aanvraag indienen. Houd er wel rekening mee dat een aanvraag uiterlijk één kalendermaand voor de start van de R&D-activiteiten wordt ingediend bij RVO. Ben je ZZP’er? Dan is er geen maximum en kun je direct na je aanvraag starten.

Toekenning niet vanzelfsprekend

Denk niet dat een aanvraag gemakkelijk tot een WBSO beschikking leidt. De praktijk toont namelijk aan dat het verkrijgen van een positieve beschikking niet vanzelfsprekend is. Aanvragen worden kritisch beoordeeld en er wordt regelmatig om aanvullende informatie gevraagd. Daarnaast kijkt RVO kritisch naar de medewerkers die WBSO-uren gaan schrijven. Wil je je kansen op een positieve beschikking vergroten? Werk dan samen met een gekwalificeerd subsidieadviesbureau zoals Hezelburcht. Zij weten hoe de wegen bewandeld moeten worden en kunnen bovendien begeleiding bieden bij de benodigde administratie tegen kosten op basis van het No Cure No Pay principe.

Voorkom administratieve fouten

Tegenover het fiscale WBSO-voordeel, staan een aantal administratieve verplichtingen. RVO vereist een administratie die bestaat uit urenadministratie, een projectadministratie en indien benodigd een kosten-/uitgavenadministratie.

Door samen te werken met een subsidieadviesbureau, kun je deze administratieve vereisten toevertrouwen aan professionals. De kans op fouten die kunnen leiden tot terugvorderingen en eventuele boetes wordt zo verkleind.