Maak een studiebegroting samen met je kind

Geldwijzer studentenHeb je een kind dat gaat studeren? Het Nibud raadt aan samen een begroting te maken om te voorkomen dat de studieschuld niet hoger oploopt dan noodzakelijk.

De basisbeurs voor studenten in het hbo, wo of mbo verdwijnt op 1 september. Nieuwe studenten krijgen geen bijdrage meer van de overheid, maar kunnen alleen nog lenen. Veel ouders worstelen volgens het Nibud met de vraag of zij financieel extra moeten gaan bijspringen. Liefst willen ze hun kind schuldenvrij houden, maar in het nieuwe systeem wordt dat een stuk lastiger.

Studenten kregen tot nu toe gemiddeld 179 euro per maand van hun ouders, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Daarnaast betalen veel ouders het collegegeld en de zorgverzekering. Ouders zullen nu misschien geneigd zijn nog meer te betalen voor hun kind, maar het Nibud adviseert ouders niet op een houtje te gaan bijten voor de studie van hun kind. In plaats daarvan kunnen ze samen kijken wat realistisch is.

Om een kind met een zo laag mogelijke schuld af te laten studeren, adviseert het Nibud ouders samen met hun kind een studiebegroting te maken. Zo wordt voor de ouders inzichtelijk welk bedrag de student maandelijks tekort komt. Op basis hiervan, en op basis van een eigen begroting, kunnen zij bepalen of ze dit bedrag bij kunnen leggen. Is bijspringen niet mogelijk, dan kunnen ouders met hun kinderen bekijken hoeveel er bijgeleend of bijverdiend zou moeten worden. De Geldwijzer Studenten kan helpen bij het maken van zo’n studiebegroting.

Het Nibud raadt ouders die hun kind financieel willen ondersteunen aan om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Zo leert het met vaste lasten en financiële verantwoordelijkheden om te gaan. Wil een ouder bijvoorbeeld de zorgverzekering of het telefoonabonnement vergoeden, dan is het verstandiger om de maandelijkse bijdrage te verhogen. Het kind kan dan zelf de kosten betalen.

1 op de 3 studenten blijft thuis wonen vanwege het verdwijnen van de basisbeurs

Het Nibud begrijpt deze overweging goed. Thuiswonende studenten zijn aanzienlijk goedkoper uit dan uitwonende: gemiddeld 535 euro per maand versus 980 euro per maand.