Kinderen fietsen te weinig

fietsen naar schoolOuders moeten vaker met hun kind naar school fietsen. Het is volgens de Fietsersbond de beste manier om kinderen te leren hoe ze zich veilig kunnen bewegen in het verkeer, beter dan de verkeerslessen die ze op school krijgen.

Volgens de Fietsersbond missen veel schoolkinderen fietservaring. Er zijn zelfs signalen dat de fietsvaardigheid afneemt. Gebrek aan ervaring is de belangrijkste horde voor kinderen om veilig zelfstandig naar school te fietsen. Dat is jammer, want zelf op de fiets naar school gaan (of naar school lopen) is veel gezonder dan op de achterbank zitten. Bovendien wordt de verkeerssituatie rondom scholen veiliger als er minder kinderen met de auto worden gebracht.

Jonge kinderen zijn nog niet in staat om veilig zelf naar school te fietsen. Ze missen vaardigheden als het inschatten van snelheden en het herkennen van gevaar. Het zijn zaken die ze pas vanaf hun negende jaar beginnen te leren, maar hoe meer ze kunnen oefenen onder begeleiding van hun ouders, hoe sneller en beter ze het oppikken. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat kinderen meer leren van de ervaringen die ze al fietsend of wandelend met hun ouders opdoen, dan van verkeerseducatie.