Bankwijzer neemt bonussen onder de loep

De Eerlijke Bankwijzer neemt vanaf april het bonus- en provisiesysteem van de banken mee in de beoordeling van hun duurzaamheidsbeleid. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt bij het eenjarig bestaan van de Eerlijke Bankwijzer.

‘Hoe we het gaan doen, dat kan ik nu nog niet zeggen’, zegt Bankenwijzer-woordvoerder van Oxfam Novib Ruud Huurman. ‘We zijn de methodologie aan het verfijnen. Eind februari is daarover meer duidelijkheid. Maar dat we de bonussen in de Eerlijke Bankwijzer opnemen, dat staat vast.’ Ook dierenwelzijn komt in de nieuwe wijzer aan bod.

Successen
De Eerlijke Bankwijzer – op 22 januari 2009 gelanceerd door Oxfam Novib, FNV, Amnesty International en Milieudefensie – vierde afgelopen vrijdag zijn eerste verjaardag met een symposium. Ook daar werd uitgebreid gediscussieerd over het bonussensysteem, onder meer door de kamerleden Paul Kalma (PvdA) en Kees Vendrik (GroenLinks), André Veneman van Akzo Nobel en Giuseppe Helm van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Die laatste vereniging stelde ook een rapport op waarin wordt beschrevene hoe de bonussen gekoppeld kunnen worden aan een goed duurzaamheidsbeleid.

De Eerlijke Bankwijzer daarbij een goede stok achter de deur zijn. De wijzer boekte het afgelopen jaar aanzienlijk succes. Zo’n 110 duizend mensen raadpleegden de website. Daarvan maanden 9000 mensen hun eigen bank tot actie door zogeheten gele kaarten te sturen en/of de petitie te tekenen. De twaalf banken die in de wijzer zijn opgenomen, verbeterden daarop hun sociaal en milieubeleid.

Klimaat

Maar er moet ook nog veel verbeterd worden, stelt het jaarverslag over 2009. Met name op klimaatgebied, waar de banken onvoldoende op presteren. Wel gaven tien banken in november een gezamenlijke verklaring af waarin zij zich committeerden aan meer investeringen in duurzame energie. Tegelijkertijd riepen de banken de regering op om een wettelijk subsidiesysteem op te zetten om investeringen in duurzame energie te ondersteunen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet nog voor deze zomer met de banken rond de tafel gaat zitten. Het is nog even afwachten of dat overleg tot concrete afspraken leidt.

Praktijkonderzoeken

Ook de praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer lopen nog niet soepel omdat de banken om uitstel hebben gevraagd. Hierdoor is niet altijd goed zichtbaar of er iets – en zo ja: wat – er is veranderd. ‘We kunnen de jaarverslagen en andere officiele stukken natuurlijk onderzoeken’, zegt Ruud Huurman. ‘Maar zo’n praktijkonderzoek maakt het beoordelen van het duurzaamheidsbeleid veel makkelijker’. Bovendien werpen ze snel vruchten af: na een praktijkonderzoek naar investeringen in omstreden wapenhandel in 2009 verscherpten de vijf banken die zich daaraan schuldig maakten, direct hun beleid,

Bereidwillig

Toch is het geen onwil van de banken waardoor de praktijkonderzoeken moeizaam op gang komen, denkt Huurman: ‘We krijgen de indruk dat ze over het algemeen wel bereidwillig zijn om er aan mee te werken.’ De banken hebben in ieder geval hun medewerking toegezegd aan een praktijkonderzoek naar investeringen in duurzame energie dat voor 1 april 2010 gepubliceerd wordt. Of dat ook opgaat voor onderzoek naar de bonus- en provisiesystemen, daar valt volgens Huurman nu nog niets over te zeggen. [MN]