Centrum voor Biodiversiteit geopend

Afgelopen donderdag is het Jaar van de Biodiversiteit officieel van start gegaan met de opening van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis. Het centrum gaat volgens minister Plasterk met nieuwe (DNA-)technologieën de ‘boekhouding’ van de evolutie herlezen.

Meedoen
Het ministerie van OCW heeft 30 miljoen euro in het nieuwe NCB gestopt, dat de activiteiten in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit samen met de Coalitie Biodiversiteit zal aanjagen.

Het is daarbij de bedoeling dat niet alleen organisaties en bedrijven, maar ook burgers participeren. De komende periode krijgen de agenda’s van de Coalitie Biodiversiteit en het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis vorm. Op de websites staat al een aantal projecten:

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit NCB Naturalis
Coalitie Biodiversiteit (Agenda)

Op Genoeg.nl zullen we ook regelmatig melding maken van activiteiten waaraan mensen zelf kunnen bijdragen.

Jaar van de Biodiversiteit

Volgens Plasterk en de deelnemende organisaties is het van acuut belang dat de verschraling van de biodiversiteit op aarde een halt wordt toegeroepen. Eigenlijk had dat dit jaar al het geval moeten zijn, zo werd in 1992 door de VN afgesproken in het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Maar die doelstelling is niet gehaald. Het Jaar van de Biodiversiteit is in het leven geroepen om de urgentie van het probleem opnieuw onder de aandacht te brengen.

Meer over het Jaar van de Biodiversiteit