Subsidiepot zonnepanelen direct leeg

Het zat er al dik in in: de subsidie van 69 miljoen euro voor kleine zonnepanelen·was afgelopen maandag binnen één dag na openstelling overtekend. Agentschap NL – het voormalige Senter Novem, dat de gelden verdeelt – kreeg dit jaar 17 duizend aanvragen binnen van mensen die zonnepanelen op hun daken willen plaatsen.

Omdat het geld te weinig is om aan al aanvragen tegemoet te komen, wordt de subsidie verloot. Nieuwe aanvragen voor kleine zonnepanelen (≥ 1 kWp tot ≤ 15 kWp) kunnen formeel nog worden ingediend tot die verloting heeft plaatsgevonden, maar het Agentschap waarschuwt dat de kans klein is dat verzoeken van na 1 maart gehonoreerd worden.

Een subsidieaanvraag voor grotere zonnepanelen (≥ 15 kWp tot ≤ 100 kWp) kan nog wel kans maken: die kan vanaf 31 mei worden gedaan.


Andere energie

Vorig jaar was de subsidie voor zonnepanelen ook in een dag overtekend. Maar het ministerie van Economische Zaken wil er niet meer geld voor uittrekken . Dat zou misschien ten koste gaan gaan van de subsidieregelingen voor andere vormen van duurzame energie zoals windenergie, biomassa en waterkracht.

Andere subsidieregelingen op Meer met minder