Vierduizend jaar kringlooplandbouw. Verslag van een reis in 1909 door China, Korea en Japan.


BOEKEN – Eenvoudig leven

Eeuwenoude kringloop

De Amerikaanse bodemkundige Franklin Hiram King maakte in 1909 een reis door China, Korea en Japan. Hij bestudeerde er de intensieve landbouwsystemen.

De grootste prestatie die ooit door cultuur-volkeren werd geleverd was het consequente en gedisciplineerde hergebruik van reststoffen.

Hij stelde zijn ervaringen en inzichten te boek in ‘Farmers of Forty Centuries’, dat precies honderd jaar geleden verscheen. Nu is er dan een eeuw later de Nederlandse vertaling plus bewerking door Sietz Leeflang, oprichter van De Kleine Aarde en later De Twaalf Ambachten, centrum voor ecologische technieken in Boxtel.

King schrijft aan het begin van een van de hoofdstukken: ‘De grootste prestatie die ooit door cultuurvolkeren werd geleverd was het consequente en gedisciplineerde hergebruik van reststoffen – het woord “afval” kende men niet – door volken van China, Japan en Korea. Dit was het geheim van het blijvende behoud van de bodemvruchtbaarheid van hun velden, akkers en boomgaarden. Dit gedurende vierduizend jaar.’ Al het organische materiaal – plantenresten, slib in kanalen en vooral ook menselijke uitwerpselen en urine – werden in die (toen al) dichtbevolkte Aziatische gebieden gebruikt om voldoende voedsel te kunnen produceren.

Menselijke poep en pies, dat is toch vies en onhygiënisch? Het werd volgens strikte regels gecomposteerd en vergist, waardoor schadelijke parasieten en micro-organismen niet overleefden. Door het boek heen staan blokjes achtergrondinformatie over de toenmalige en huidige productiemethoden, die Kings’ reisverslag in een verhelderend perspectief plaatsen. Veel foto’s ook van King zelf, en een manifest van Leeflang voor een kleinschalige kringlooplandbouw. Een bijzonder en leerzaam boek.

Michiel Bussink

vierduizendjaar_kringlooplandbouw_rxsAuteur: Franklin Hiram King, Vertaling en bewerking door Sietz Leeflang

Titel: Vierduizend jaar kringlooplandbouw. Verslag van een reis in 1909 door China, Korea en Japan.

Uitgever: Stichting De Twaalf Ambachten

Prijs: € 38,15

ISBN: 9789070412289

Te bestellen via www.de12ambachten.nl