Veilig voor fietsers – ’30 is het nieuwe 50’

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland een maximale snelheid van 30 km per uur gaat gelden binnen de bebouwde kom. Het verkeer zal daardoor, verwacht de bond, veel veiliger worden voor fietsers.

‘Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50’, zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond. De gemeente Voorst is voor de Fietsersbond een voorbeeld. Daar gaat in 2019 op een belangrijke doorgaande weg de snelheid van 50 naar 30. Niet iedereen is enthousiast over het plan van de Fietsersbond. ‘Totale onzin’ of ‘Wat een flauwekul’, reageren mensen op de Facebookpagina van de Fietsersbond. Anderen vinden het een prima initiatief.

In de meeste woonwijken geldt al een maximum snelheid van 30, maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto’s tegen die 50 km per uur rijden. Volgens de Fietsersbond brengt die snelheid extra risico’s met zich mee voor fietsers en voetgangers. Als auto’s 30 gaan rijden in plaats van 50 wordt de kans op ernstige ongevallen 3,5 keer zo laag.

Een lagere snelheid heeft volgens de Fietsersbond nog meer voordelen. Auto’s die niet harder dan 30 gaan, kunnen goed de weg delen met fietsers. Snellere fietsen zoals speed-pedelecs, cargobikes en racefietsen zouden de weg op kunnen, waardoor er wat meer ruimte komt op de steeds drukker wordende fietspaden. 30 in plaats van 50 km per uur maakt het verkeer ook veiliger voor kinderen. Die kunnen eerder zelf op de fiets of zelf naar school lopen.

De lagere snelheid past binnen het ‘Duurzaam veilig’ waarvoor de Fietsersbond pleit. Dit houdt in dat de verkeersruimte zó wordt ingericht dat ernstige ongevallen worden voorkomen. Bij een volledig ‘Duurzaam Veilige’ fietsinfrastructuur zou het aantal verkeersdoden onder fietsers met 100 tot 130 omlaag gebracht kunnen worden, terwijl het aantal ernstig verkeersgewonden met minimaal 3.500 verlaagd zou worden.

  • Is er een weg bij jou in de buurt waar 50 veel te hard blijkt? Je kunt een melding plaatsen op de website van de Fietsersbond.
  • De complete notitie  ‘30 km/u als norm voor een veilig fietsklimaat’ vind je hier.