Damn Food Waste


feeding the 5000

NIEUWS – Consuminderen

Megamaal van afgekeurd eten

Vijfduizend mensen kunnen aanstaande zaterdag, 29 juni, gratis genieten van eten dat anders zou zijn weg gegooid. Deze Damn Food Waste wordt georganiseerd door de Britse voedselactivist Tristram Stuart.

‘Ondervoeding, klimaatverandering, waterschaarste, zouden veel minder ernstig zijn wanneer we ál het voedsel dat we oogsten ook zouden gebruiken’ Tristram Stuart.

In Nederland gooien we jaarlijks, per persoon, tussen de 89 en 215 kilo eten weg, zo berekende de Universiteit Wageningen. Daarbij gaat het om voedsel dat nog prima eetbaar was geweest. Wereldwijd wordt éénderde (!) van al het voedsel weggegooid of vernietigd voordat het door mens of dier is gegeten.
In zijn boek ‘Waste’ uit 2009 vroeg – en kreeg – Tristram Stuart hier aandacht voor. ‘Ondervoeding, klimaatverandering, waterschaarste, landroof – al deze kwesties zouden veel minder ernstig zijn wanneer we ál het voedsel dat we oogsten ook zouden gebruiken’, motiveert hij zijn inzet in een interview in NRC Handelsblad.
Stuart zit aan tafel met ministers, topbestuurders van bedrijven en de VN om over het probleem te praten. Maar hij is ook nog steeds activist die, meestal op ludieke, wijze aandacht vraagt voor het probleem van voedselverspilling.
Zoals met Feeding the Fivethousand, een megamaal van afgedankt eten op pleinen in grote steden. Aanstaande zaterdag, 29 juni, is Amsterdam aan de beurt. Op het Museumplein kunnen vijfduizend mensen gratis een currygerecht en een soep eten, gemaakt van afgekeurd en afgedankt voedsel.
www.damnfoodwaste.com
Monitor voedselverspilling van Universiteit Wageningen

Tekst: Eva Prins