Behandeling alcoholverslaving volledig vergoed door zorgverzekering

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by freepik - www.freepik.com</a>Alcoholverslaving is een sluipend probleem. Gelukkig is een verslaving ook te behandelen en is de kans op succes behoorlijk groot. Ook de kosten van een behandeling hoeven geen probleem te zijn, want die vallen onder de vergoeding van de basisverzekering.

We leven in een samenleving waarin het nuttigen van alcohol getolereerd wordt. Indien drinken met mate gebeurt, is er niets aan de hand.

Helaas loopt het bij sommige mensen anders en gaat drinken voor het plezier ongemerkt over in een alcoholverslaving. Problema
tisch alcoholgebruik komt veel vaker voor dan je misschien denkt. 0,7% van de bevolking tussen de 18 en 64 jaar is alcoholist. Dat zijn circa 82.400 mensen, die bekend zijn bij hulpverlenende instanties. Doordat alcoholverslaving een sluipend probleem is en vaak niet wordt opgemerkt, is het werkelijke aantal mensen dat verslaafd is aan alcohol niet bekend.

Hoe herken je een alcoholverslaving?

Veel mensen drinken weleens een drankje. Hoe maak je het onderscheid tussen problematisch drinken en drinken voor je plezier? Wanneer spreken we nu echt van een verslaving? Zo herken je een alcoholverslaving bij jezelf of bij anderen:

 • Op vreemde tijden willen drinken. Wanneer je voor het werk om 6 uur ’s ochtends even een alcoholisch drankje neemt, weet je dat je geen ‘plezierdrinker’ meer bent.
 • Drank verbergen
 • Minder contact met familie en vrienden
 • Gedrags- en humeurveranderingen
 • Depressie
 • Slecht eten
 • Onvoldoende functioneren op het werk
 • Dranklucht
 • Trillen en zweten

Let op: Als je een alcoholverslaving bij iemand in je omgeving vermoedt, wees dan zorgvuldig. Bovenstaande signalen kunnen op een verslaving wijzen, maar dat is lang niet altijd het geval.

Hoog slagingspercentage behandeling alcoholverslaving

Een alcoholverslaving is een langdurige aandoening. Het vergt dan ook veel discipline en tijd om de verslaving de baas te worden. Bovendien blijft ihet risico bestaan om weer in oude gewoontes terug te vallen. Een behandeling kan pas beginnen als de persoon in kwestie zelf erkent dat hij of zij een alcoholprobleem heeft. Dan is het eerste obstakel overwonnen.

Uit onderzoek* blijkt dat de kans op herstel van alcoholafhankelijkheid vrij hoog ligt. Zonder professionele hulp slaagt 67% tot 74% van degenen die hun verslavingsprobleem onder ogen zien binnen ongeveer drie jaar. Mensen die al langer met hun verslaving kampen komen vaker terecht bij bij professionele instellingen voor verslavingszorg. Van deze mensen slaagt uiteindelijke nog eens 33% erin om van de alcoholverslaving af te komen.

Kosten

Veel mensen zien het als een enorme drempel om een behandeling voor alcoholverslaving te starten. Niet alleen omdat ze het probleem dan daadwerkelijk moeten toegeven, maar ook omdat ze bang zijn voor het kostenplaatje. Gelukkig is die angst niet gegrond, want alle behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering. (Zoals bij alle andere vergoedingen is het eigen risico van de zorgverzekering ook hier van toepassing). Op deze manier probeert de Nederlandse gezondheidszorg de drempel om hulp te zoeken te verlagen.

Wat houdt een behandeling in?

De behandelmethodes zijn zeer uiteenlopend. Afhankelijk van de wensen en ideeën van degene die hulp zoekt, kan er een behandeling op maat worden aangeboden.

De meeste behandelplannen worden uitgevoerd volgens een driestappenplan:

 1. Allereerst begint de belangrijke ontwenningsfase. Het kan gevaarlijk zijn om abrupt te stoppen. Daarom wordt aangeraden dit onder begeleiding te doen. Hierbij kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Hier zijn medicijnen voor te krijgen.
 2. Vervolgens is het tijd om te revalideren. Hierbij wordt gezocht naar inzicht in de oorzaak van het alcoholprobleem. Waardoor is het ontstaan? Wat is er aan te doen om dit in de toekomst te voorkomen? Hiervoor kunnen verschillende therapieën worden ingezet. Meestal werkt een combinatie van cognitieve gedragstherapie en groepsgesprekken met lotgenoten goed.
 3. Als de verslaving onder controle is, moet terugval in oude gewoonten voorkomen worden. Daarom blijft er ook na de behandeling onderhoud. Hierbij is je de steun van vrienden, familie, een hulpverlener en lotgenoten bijzonder belangrijk.

* (Onderzoek: Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte? C. de Bruin, W. van den Brink en R. de Graaf, 2006).