Armoede ernstiger dan milieuproblematiek

Uit een omvangrijk wereldwijd onderzoek van BBC World en GlobeScan blijkt dat de meeste mensen extreme armoede een ernstiger vraagstuk vinden dan milieuvervuiling of klimaatverandering. China en Japan zijn de uitzonderingen op de regel.

BBC World peilt jaarlijks met The World Speaks de stemming in 23 landen met betrekking tot dertien internationale problemen. Dit jaar schat een meerderheid extreme armoede in als het ernstigste probleem in de wereld (71 procent). Klimaatverandering staat met 58 procent op een gedeelde vijfde plaats.


Het onderzoeksrapport
(pdf)


De·top 10 ernstige wereldproblemen:

1. Extreme armoede (71 procent)
2. Milieu/vervuiling (64 procent)
3. Stijgende prijzen voedsel en energie (63 procent)
4. Verspreiding van menselijke ziektes (59 procent) / Terrorisme (59 procent) /
5. Klimaatverandering (58 procent) / Toestand v/d internationale economie (58 procent) / Schending van de mensenrechten (59 procent)
6. Oorlog en gewapende conflicten (57 procent)
7. Schending van arbeidersrechten (48 procent)
8. Macht van multinationals (36 procent)
9. Religieus fundamentalisme(34 procent)
10. Migratie (28 procent)


Geografische verschillen
Ook zijn er grote geografische verschillen. Zo staat milieu/vervuiling opvallend genoeg op de eerste plaats in China (69 procent, gevolgd door klimaatverandering met 53 procent). En in Japan denkt men dat klimaatverandering het belangrijkste vraagstuk van deze tijd is (67 procent).

In de VS en Europa echter, waar klimaatverandering en het milieu dagelijks in het nieuws zijn, worden het armoedevraagstuk, oorlog en terrorisme in de regel toch ernstiger gevonden. In de VS – het land met de meeste CO2-uitstoot, maar ook het geboorteland van klimaatgoeroe Al Gore – haalt klimaatverandering slechts een negende plaats (48 procent).


Gesprekstof
Ook opvallender is dat extreme armoede wel ernstig wordt gevonden, maar de meeste mensen niet dagelijks bezighoudt. Op de vraag om spontaan een omvangrijk internationaal vraagstuk te noemen, antwoordde een meerderheid met het veel vagere ‘economische problemen’. En het probleem dat het vaakst gespreksonderwerp is onder vrienden en/of familie ligt dichter bij huis: de stijgende prijzen van voedsel en energie. Daarna komen ziekteverspreiding en de toestand van de economie ter tafel.


The World Speaks
De enquete van de BBC/GlobeScan werd uitgevoerd tussen 19 juni en 13 oktober. De vragen werden in persoon gesteld (straatinterviews) of telefonisch aan 25,128 mensen in 23 landen. Afrikaanse landen waren daarin ondervertegenwoordig, maar de resultaten zijn wel ‘gewogen’, d.w.z. dat factoren die de uitkomst kunnen verstoren zijn bijgesteld zodat een representatieve indruk ontstaat.

Naar het onderling verband tussen de genoemde problemen is overigens niet gevraagd, maar wordt door de onderzoekers wel erkend.