Goed genoeg zorgverzekerd (deel II)

Sinds 2006 hebben alle Nederlanders een basisverzekering. Die vervangt het oude ziekenfondsstelsel en is voor iedereen verplicht. Is het voldoende? Vaak wel, want de basisverzekering dekt meer dan vaak wordt gedacht.

 

Veel mensen maken zich druk over de aanvullende verzekering. Je lijkt pas echt goed ingedekt te zijn als je zo’n aanvullende verzekering voor de tandarts of fysiotherapeut hebt. Maar de basisverzekering vergoedt vaak meer dan gedacht.


Basisverzekering
Op de website van het College van Zorgverzekeraars (CVZ) staat precies welke zorgvormen, medicijnen en hulpmiddelen onder de basisdekking vallen (Recht op zorg > Welke zorg?). Dat is heel wat. Zelfs fysiotherapie, waar de meeste mensen een aanvullende verzekering voor hebben afgeloten, valt gedeeltelijk in het basispakket.


Besparen
Zoals gezegd, is een basisverzekering verplicht. Des te zuurder dat hij de afgelopen jaren flink duurder is geworden. Inclusief het eigen risico is de basisverzekering wel zo’n 200 euro per huishouden per jaar sinds 2008, berekende Verzekeringssite.nl. Komend jaar (2010) betalen we gemiddeld 7 procent meer: 96 euro tegen 90 euro in 2009.

Waar je een zorgverzekering afsluit beslis je gelukkig zelf en dat biedt ruimte voor besparen. Zeker de grote verzekeraars zijn relatief duur. Van de basispolissen die voor iedereen toegankelijk zijn, is die van AnderZorg in 2010 momenteel het goedkoopst: 83 euro per maand.

Op de onafhankelijke site www.kiesbeter.nl kunnen de premies van alle zorgverzekeraars worden vergeleken.

Kortingen
Een hoger eigen risico 
Naast de basisverzekering geldt vanaf 2008 een verplicht eigen risico (in 2010 is dat 165 euro) per kalenderjaar. Pas daarna worden ziektekosten vergoed door de zorgverzekeraar. Met uitzondering overigens van huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en mondzorg tot 22 jaar. Wie gezond is, kan een hoger eigen risico overwegen.

Polisvorm
Veel verzekeraars hebben contracten gesloten met bepaalde zorgaanbieders. Ze willen graag dat verzekerden daar gebruik van maken en bieden dus zogeheten naturapolissen aan. Die zijn goedkoper dan de gecombineerde of restitutiepolissen. Dat betekent wel een beperkte keuzemogelijkheid (uitgezonderd spoedeisende zorg), maar ook een besparing. Uitleg van de verschillende polisvormen staat hier.

Collectiviteitskorting
Ben je lid van een vakbond? Winkel je bij Albert Heijn? Dat biedt allemaal mogelijkheden voor een premiekorting. Een overzicht van alle beschikbare collectiviteitskortingen staat hier

Links:
Goed genoeg zorgverzekerd (deel I): angst regeert
Goed genoeg zorgverzekerd (deel III): bijzondere regelingen