Nationale Tuinvogeltelling (Agenda)

Vogelliefhebbers kunnen dit weekend meehelpen bij de Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Een beetje vogelkennis en een half uurtje vrije tijd op 23 of op 24 januari: meer hoeft het niet te kosten. Tel in dat halfuur alle vogels in de tuin of op het balkon en vul de gegevens in op het telformulier dat je vanaf zaterdagochtend acht uur op de website kunt downloaden. Bij twijfel kun je de betreffende vogelsoort opzoeken in de online vogelgids met afbeeldingen en geluiden van de 25 meest voorkomende tuinvogels.

Top tien
De Nationale Tuinvogeltelling wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door de Vogelbescherming en SOVON. De resultaten worden verzameld en gebruikt voor onderzoek naar vogels en de vogelstand in Nederland. Ook komt er een Nationale Tuinvogel Top 10 van 2010. Vorig jaar deden er ruim 22 duizend mensen mee en werden er bijna 850 duizend vogels geteld. De Ttop 10 van 2009 luidde als volgt:

1. Huismus (113.227)
2. Koolmees (98.039)
3. Merel (71.661)
4. Pimpelmees (57.426)
5. Vink (53.251)
6. Kauw (48.161)
7. Spreeuw (45.301)
8. Turkse Tortel (39.202)
9. Houtduif (35.514)
10 Ekster (24.824)

SOVON
Wie de smaak te pakken krijgt, kan overigens het hele jaar door blijven tellen: SOVON zoekt regelmatig vrijwilligers voor vogeltellingen in verschillende gebieden. Kijk voor meer informatie daarover en over het bijbehorende onderzoek op de website.