Einde van het kapitalisme op het Beursplein?

Beursplein 5 bezet

Nieuws – Samenleven – Economie

‘Beidt uw tijd’

 

Frank Berger maakte voor Genoeg een fotoverslag van de Occupy-beweging op het Beursplein in Amsterdam.

 

Brengt de Occupy-beweging een klassenloze
maatschappij waarin geld geen rol meer speelt,  dichterbij?

‘Beidt uw tijd’, staat er op de klokkentoren van het Beursgebouw in Amsterdam. Die dichtregel van Albert Verwey (1865-1936) betekent zoveel als ‘Duur uw uur’. De dichter was betrokken bij de bouw van de beurs, begin vorige eeuw, en heeft met de
kunst in het gebouw twee idealen willen benadrukken. Ten eerste Amsterdam als belangrijke handelsstad, en ten tweede: het streven naar een klassenloze maatschappij waarin geld geen rol meer speelt.

Gaat de Occupy-beweging dat laatste streven dichterbij brengen?

 

Mediabelangstelling voor Occupybeweging

 

make love not money


 

Breek de macht van het kapitaal

 


Genoeglezer op het Beursplein in Amsterdam


Euronext


Occupybeweging in de media


Openbare bibliotheek op het beursplein in Amsterdam


In debt we dont trust

(Foto: Miriam Notenboom)


Occupy-beweging op het Beursplein

Foto’s: Frank Berger

Tekst: Joep Auwerda