Kiezen voor een duurzame en solidaire economie

kieswijzer duurzaam en solidair

NIEUWS – Economie

Kiezen voor een duurzame en solidaire economie

 

Het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie heeft op basis van de verkiezingsprogramma’s een beoordeling gemaakt van de mate waarin deze programma’s bijdragen aan een werkelijk duurzame en solidaire economie.

 

 

Als maatstaf voor deze beoordeling diende een brochure met voorstellen van het platform die ruim voor de verschijning van de verkiezingsprogramma’s aan de partijen is toegestuurd.

 

De beoordelingsvragen zijn geclusterd rond negen thema’s:

1. Voortgaande crises óf duurzaam & solidair.

2. Duurzaam inrichten: energie en grondstoffen.

3. Werk en inkomen.

4. Regionale economie.

5. De financiële wereld.

6. Sterkste schouders de zwaarste lasten en belastingvergroening.

7. Internationale economie en wereldhandel.

8. Scholing, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

9. Meten van welvaart en welzijn.

 

Met de uitvoerige scorelijst denkt het platform een tamelijk compleet beeld te hebben van de plannen van de verschillende partijen op het terrein van een duurzame en solidaire samenleving.

Download hier de beoordeling per politieke partij.

Meer informatie