Allemaal Losers

stoetvanstumers190320121039 1

BOEKEN – Geld

Stoet van stumpers

Wat hebben Hans Wiegel en Jan Wolkers met elkaar gemeen? Het zijn verliezers, ofwel: losers.

De nestor van de VVD en de succesvolle schrijver zijn stakkers, slaven van hun eerzucht en honger naar aandacht. En ze bevinden zich in goed gezelschap. In Allemaal losers legt Volkskrant-journaliste Wilma de Rek de akelige neveneffecten bloot van een prestatiegerichte maatschappij met (ogenschijnlijk) een enorme individuele keuzevrijheid. Met alle kansen en mogelijkheden om ons te ontplooien, neemt ook het risico toe dat we hopeloos falen in onze ambities. En dat terwijl het vrijwel onmogelijk is om niet op een of ander vlak minder of gewoon ronduit slecht te presteren. Een oerloser zijn we al allemaal: niemand ontsnapt aan de dood. Andere types (de lijst is niet volledig): een hiërarchieloser (alle vrouwen), internetloser (alle ‘anonieme lafbekjes’), liefdesloser (madame Bovary), en boze loser (Henk en Ingrid). Deskundigen als psycholoog Roos Vonk en filosoof Joke Hermsen verschaffen in interviews de nodige reflectie. Af en toe zeggen ze iets inzichtelijks. Toch krijg je als lezer niet echt greep op het – cultureel en historisch bepaalde – fenomeen van het loserdom en, eerlijk gezegd, ook niet zoveel begrip. Daarvoor blijft De Rek te veel op een veilige – consequent ironische – afstand. (MN)

stoetvanstumers190320121032 2

Auteur: Wilma de Rek
Titel: Allemaal losers – De kunst van het verliezen.
Uitgever: Contact
Prijs: € 21,95
ISBN: 978 90 254 36551.

Koop dit boek via Bol.com – daarmee steunt u Genoeg!