Carrotmob helpt restaurant aan duurzame verlichting


NIEUWS – Samenleving

Carrotmob helpt restaurant aan duurzame verlichting

Hoever reikt de macht van consumenten? Kunnen ze de benzineprijs beïnvloeden? Dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar in Rotterdam hebben groene consumenten door hun geld uit te geven in één restaurant, de eigenaar zover gekregen dat hij gaat investeren in duurzame verlichting.

Massa is kassa

Massa is kassa. Als consumenten besluiten om hun geld bij één winkelier, bedrijf of leverancier uit te geven, dan hebben ze aardig wat macht.

Ze kunnen kortingen bedingen, of mooie leveringsvoorwaarden.

benzine prijs oorlog          

De slideshow hierboven, die als een soort kettingmail op internet is rondgestuurd, roept ons op om allemaal niét bij Shell of Esso te tanken en wél bij hun concurrenten. Het effect? De twee eerst genoemden verkopen niet of nauwelijks benzine meer, en verlagen hun prijzen drastisch om hun marktaandeel terug te veroveren. Waarop hun concurrenten ook flink zouden zakken met de literprijzen. De prijsvormende macht is zo terecht gekomen bij de consumenten. De grote oliemaatschappijen hebben niets meer te vertellen.

Dit werkt natuurlijk alleen als er miljoenen consumenten heel lange tijd meedoen aan de kopersstaking. En dan nog zal het effect van korte duur zijn. Stel: Shell en Esso vinden dat er toch wel onrustbarend veel consumenten bij hen zijn weggelopen, dan volstaat een zeer lichte prijsverlaging van een week, om de meeste consumenten weer terug te winnen. Zo doen supermarkten het ook. Het werkt feilloos. Na die week gaan de prijzen weer omhoog, en de consumenten zijn hun actie alweer vergeten.

Zonnepanelen voor Karakter

Het aardige is: op kleine schaal kunnen verenigde consumenten wél gewicht in de schaal leggen. Dat heeft  Carrotmob, een groene consumentenorganisatie, op woensdag 19 januari bewezen. Al zijn er geen oliemultinationals op de knieën gedwongen, een duurzaam effect had de consumentenactie wel degelijk. Het Rotterdamse restaurant Karakter zat helemaal vol met leden van Carrotmob. Extra winst voor de restauranteigenaar: € 1300. De jazzband Crème Brulée speelde en de gasten kregen wortelzaadjes en een pakket biologische producten mee naar huis. De eigenaar van Karakter zegde toe om de € 1300 in duurzame verlichting te zullen investeren. Hij gaat zonnepanelen kopen en de energieslurpende lampen vervangen.

Carrotmob wil Rotterdamse winkeliers en andere bedrijven stimuleren om duurzamer te ondernemen. (De beweging heeft zijn wortels in Amerika; de carrot, winterpeen, staat voor het lokkertje waarmee je de medewerking van een ezel kunt bewerkstelligen, en mob, een overval, staat voor het aantal klanten dat de winkelier er in één keer bij krijgt, in ruil voor groene investeringen.) Inmiddels telt Carrotmob in Nederland 800 leden. Een aardige massa, maar niet groot genoeg om echt grote bedrijven te beïnvloeden. Wie weet komt dat nog. Organisator Ivo Rodermans: ‘Carrotmob groeit snel, dus we kunnen langzaamaan ook eisen stellen aan grotere bedrijven. En iedereen kan zich gratis aansluiten.’

Bekijk het filmpje van Carrotmob in Amerika:

How Organized Consumer Purchasing Can Change Business from carrotmob on Vimeo.