Dier- en milieuvriendelijk boodschappen doen

Schermafbeelding 2012-05-08 om 09.47.23

NIEUWS – Samenleving

Wijzer met Super-app

 

Scan de barcode met je smartphone en zie direct of een product geproduceerd is met respect voor dieren en milieu. Met de SuperWijzer app van Varkens in Nood en Greenpeace maak je makkelijker verantwoorde keuzes in de supermarkt.

Scoort een product slecht, dan geeft de SuperWijzer suggesties voor een duurzamer alternatief.

Vanaf 8 mei gratis te downloaden via www.superwijzer.com. De SuperWijzer bevat 15.000 producten en de bedoeling is om de lijst nog verder uit te breiden. Je kunt er dierlijke producten mee scannen, zoals vlees, vleeswaren, zuivel en eieren. En daarnaast vleesvervangers, ook de soorten die 100% plantaardig zijn. Uiteraard krijgt die laatste groep voor dierenwelzijn een 10. Scoort een product slecht, dan geeft de SuperWijzer suggesties voor een duurzamer alternatief.

De milieu- en klimaatscores van de producten zijn berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Er is ondermeer gekeken naar het landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Een panel van wetenschappers heeft de dierenwelzijnsscores vastgesteld. Er is gekeken naar verschillende aspecten van dierenwelzijn. Je kunt de app zo instellen dat de aspecten die jij belangrijk vindt zwaarder wegen.

www.superwijzer.com

tekst: Ilse Ariëns