Help mee opruimen

keep it clean day

NIEUWS – Samenleving

Help mee opruimen

 

Komende vrijdag 21 september is het in Nederland KeepItCleanDay. In het zelfde weekend slaan ook Duitse, Belgische en Franse burgers aan het opruimen.

 

Zwerfafval staat in de top-3 van ergernissen, samen met hufterig gedrag en hondenpoep.

Je kunt eenvoudig meedoen door voor één keer het zwerfafval op te rapen dat je normaal laat liggen. Stop de plastic handschoenen maar vast in je tas.Zwerfafval staat in de top-3 van ergernissen, samen met hufterig gedrag en hondenpoep. Veel mensen ergeren zich aan rondslingerende blikjes, flesjes en zakjes. Maar zelf aan het opruimen slaan, lijkt zinloos. Het zijn de gemeentelijke reinigingsdiensten die de rotzooi voor ons verzamelen en afvoeren. Lekker makkelijk, maar ook kostbaar. Het opruimen van alles wat naast de prullenbakken belandt, kost de gemeenschap 250 miljoen euro per jaar. Geld waar in tijden van bezuiniging wel zinvollere bestemmingen voor zijn.

 

Hoe doe je mee?

De meest simpele manier om mee te doen, is alles opruimen wat je vrijdag ziet liggen op straat en in het park. Maar je kunt ook met een groep aan de slag. Er zijn opruimteams in tientallen gemeenten door het hele land. Geestverwanten in jouw woonplaats kun je zoeken via de website van KeepItCleanDay, onder het kopje ‘regionale groepen’.

 

Wereldwijd

KeepItCleanDay is de Nederlandse variant van WorldCleanUp, een wereldwijd netwerk van burgers uit 94 landen die een opruimdag organiseren. Er zijn wel vaker nationale opruimacties, maar het leuke van de KeepItCleanDay is dat het geen grootscheeps georganiseerd evenement is, maar een initiatief van burgers zelf, bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat ze een schone omgeving zelf in de hand hebben. Niet zozeer de opruimers zelf, want waarschijnlijk zijn dat al de verantwoordelijke types, maar de voorbijgangers.

De eerste opruimdag van WorldCleanUp vond vier jaar geleden plaats in Letland. Zie hier het filmpje.

Tekst: Ilse Ariëns