Kind heeft recht op natuur


NIEUWS – Samenleving

Kind heeft recht op natuur

Kinderen hebben evenveel recht op natuur als bijvoorbeeld op huisvesting. Dat moet worden vastgelegd in het VN-Kinderechtenverdrag, vinden de natuurorganisaties IVN, IUCN NL en het Natuurcollege. Daarom ondertekenden 29 groene en maatschappelijke organisaties het manifest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’

Veel kinderen spelen niet of nauwelijks buiten.

Veel kinderen spelen niet of nauwelijks buiten. Ze groeien op in een stedelijke omgeving en zitten vaak achter de computer. De ondertekening van het manifest op 28 september op kasteel Groeneveld in Baarn was onderdeel van een conferentie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van IVN, waarin het belang van contact met de natuur voor kinderen centraal stond.


Kinderrechtenverdrag
Als het recht op natuur in het bestaande Kinderrechtenverdrag wordt opgenomen, moeten de landen die dit verdrag hebben ondertekend, maatregelen nemen om kinderen de nabijheid van natuur te garanderen. Het Kinderrechtenverdrag is in de eerste plaats een juridisch instrument, maar het bevat ook een duidelijke pedagogische boodschap en kan worden gebruikt als basis van jeugdbeleid.


Zelf doen
Wat kun je als burger of organisatie doen? Op www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl staat een petitie die je kunt ondertekenen en leuke tips om met kinderen de natuur in te gaan. Kijk op www.ivn.nl voor meer informatie over natuur- en milieueducatie.


Meer informatie
www.ivn.nl
www.ecpat.nl