Nederland veel minder duurzaam dan twee jaar geleden


NIEUWS – Samenleving

Nederland veel minder duurzaam dan twee jaar geleden

Nederland keldert op de ranglijst van de Sustainable Society Index, de SSI-2010, de index voor een duurzame samenleving. Klom Nederland nog van plaats 19 in 2006 naar plaats 15 in 2008, in 2010 is Nederland dramatisch gezakt naar een 35 ste plaats.

De belangrijkste oorzaken van de val zijn een sterke toename van de consumptie, een zeer sterke achteruitgang van de besparingen die nodig zijn om ook in de toekomst onze welvaart te kunnen handhaven, en in mindere mate een verslechtering van de werkgelegenheid en de overheidsschuld. Ook de kwaliteit van de lucht (effect op mensen) is in deze periode verslechterd. Tegenover deze dalingen staan slechts enkele, geringe verbeteringen.

grafiek_scores_ssi

Bron:© SSF, 2010

De top tien van meest duurzame samenlevingen wordt aangevoerd door Zwitserland, Oostenrijk en de noordelijke landen Zweden, Noorwegen en Finland.

grafiek_top_ssi

De SSI is nu voor de derde keer na 2006 en 2008 gepubliceerd. De SSI is opgebouwd uit 24 indicatoren, ingedeeld in 8 categorieën en omvat drie elementen van Wellbeing: Human Wellbeing, Environmental Wellbeing en Economic Wellbeing. Oftewel de drie P’s, van People, Planet, Profit. Het is een initiatief van de Nederlanders Geurt van de Kerk en Arthur Manuel, oprichters van de Sustainable Society Foundation.

Meer informatie

De meest recente update van de Sustainable Society Index, SSI-2010, met uitgebreide toelichting, is nu ook in boekvorm beschikbaar. U kunt
deze publicatie hier gratis downloaden.