Push Europe: één cent voor klimaatverbetering


NIEUWS – Samenleving

Push Europe: één cent voor klimaatverbetering

Jongeren maken zich weer als vanouds zorgen over de toekomst van de wereld. Om hun overheden te stimuleren te streven naar een duurzamere economie, is er sinds kort Push Europe, een ‘duidelijk signaal’ aan overheden in ‘een taal die ze begrijpen’: geld. Geen bakken vol, maar één symbolische cent per persoon.

JMA wil minister Verhagen zover krijgen dat hij afspraken maakt over de vermindering van broeikasgassen in de EU.

De Europese actie loopt in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, België en nu ook Nederland. Kartrekker in ons land is Jongeren Milieu Actief (JMA), dat hiervoor samenwerkt met andere jongerenorganisaties in Europa. De Nederlandse eurocenten worden overgemaakt naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (rekeningnummer 56.99.96.015, o.v.v. 1 cent voor duurzaamheid, Push Europe). JMA wil minister Verhagen zover krijgen dat hij afspraken maakt over de vermindering van broeikasgassen in de EU. Een van de doelen van Push Europe is een Europese overeenkomst om de uitstoot in EU-lidstaten te verminderen met ten minste 30 procent vóór 2020. ‘Dat is een eerste stap op weg naar de reductie van 40 procent die nodig is’, zegt Thessa Meijlis van JMA.

Al ruim 3 euro
Het bedrag van één cent is niet bedoeld om zoden aan de dijk te zetten qua geld, maar wel om keer op keer aandacht te vragen voor het onderwerp. ‘Iedere cent die vandaag niet wordt geïnvesteerd om klimaatverandering aan te pakken, zal de huidige jongere over twintig jaar in veelvoud moeten betalen om de catastrofes aan te pakken die door global warming zijn veroorzaakt’, staat op de site van Push Europe.
Ook via Twitter en Facebook wordt er gelobbyd voor de actie. Meer dan 300 mensen hebben via Facebook aangegeven dat ze meedoen. Getuige een tweet van minister Verhagen is een deel daarvan al binnen. ‘Ik maak de 58 cent die nu is binnenkomen over naar staatssecretaris Atsma, die hierin het voortouw heeft.’

Maak ook een cent over naar: rekeningnummer 56.99.96.015, t.n.v. het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, o.v.v. 1 cent voor duurzaamheid, Push Europe.