Zoetwatervoorraad slinkt door vleesproductie


NIEUWS – Samenleving

Zoetwatervoorraad slinkt door vleesproductie

Je hebt een lekker groot ligbad – 150 liter. In de keuken ligt een kilo rundvlees. Hoeveel keer moet je het bad laten vollopen om net zo veel water bij elkaar te krijgen als nodig was om die ene kilo vlees te kunnen produceren?

Een koe heeft veel meer voer nodig om een kilo vlees te maken dan een kip of varken.

(Tel alles mee; ook het irrigatiewater dat nodig was om het voer te telen.)

Honderd keer: de productie van een kilo rundvlees vergt 15.000 liter water. Dat heeft het Twente Water Centre van de Universiteit Twente onlangs uitgerekend. Varkensvlees kost per kilo veertig ligbaden (6000 liter) en kip vergt 29 baden (4300 liter). Voor de verbouw van een kilo peulvruchten is 4000 liter water nodig, voor een kilo sojabonen 2100 liter.

Een koe heeft veel meer voer nodig om een kilo vlees te maken dan een kip of varken. En de teelt van al dat voer kost water. Professor waterbeheer Arjen Hoekstra in een persbericht van de Universiteit Twente: ‘Hoe efficiënt een landbouwhuisdier voer omzet in eiwitten, bepaalt mede zijn watervoetafdruk. Immers, al het veevoer wordt verbouwd met water.’ En: ‘In grote delen van de wereld is voor de teelt van voer irrigatie nodig, omdat er weinig regen valt. Of er valt wel regen, maar dan in de verkeerde periodes.’ De site van Water Footprint Network noemt een nog hoger getal genoemd dan Twente Water Centre: 16.000 liter water voor de productie van één kilo rundvlees.

Vleesarm dieet beter voor natuur

Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF),  in een persbericht van de Universiteit Twente: ‘De cijfers uit het onderzoek zeggen veel over de verborgen gevolgen van ons dagelijks consumptiepatroon voor de natuur. We wisten al dat een vleesarm dieet gezonder is, en beter voor natuur en klimaat. Nu weten we ook zeker dat waterschaarste elders op de wereld erger wordt door ongebreidelde vleesconsumptie. Massaal vegetariër worden is niet nodig om de natuur een handje te helpen. Een dag per week het vlees laten staan, maakt al een wereld van verschil.’ (Tip: maak zelf Vegaburgers)

Scharrelvlees scoort qua waterverbruik beter dan vlees uit de bio-industrie. Het persbericht: ‘Vee dat buiten graast, verbruikt (via het gras) regenwater, van nature aanwezig. Vee in de bio-industrie krijgt meer veevoer afkomstig van akkers die soms bevloeid moeten worden. De onderzoekers hebben rekening gehouden met het type voer en de herkomst van het voer; dat soms afkomstig blijkt uit gebieden met waterschaarste. De waterbehoefte van de veeteelt in het Westen, leidt daarom mede tot waterschaarste elders. Zo vallen in China sommige grote rivieren droog vóór ze de zee bereiken en dat komt onder meer door de irrigatie van landbouwgronden waar veevoeder wordt geteeld.’

Insecten buiten beschouwing gelaten

De Twentse onderzoekers hebben ook vergeleken hoeveel water de productie van één calorie of één gram eiwit kost. Vlees blijkt wederom behoorlijk waterverspillend te zijn. Per calorie vergt vlees twintig keer meer water dan graan of aardappelen. Consumptie van vlees is en blijft een onrendabele manier om eiwitten binnen te krijgen. Rechtstreeks plantaardige eiwitten eten, of insecten eten, is veel efficiënter. Insecten zetten bijna al het opgegeten eiwit om in (insecten-)vleeseiwitten. In het Twentse rapport is echter geen onderzoek gedaan naar de hoeveelheid water die insectenkweek kost. Alleen de gangbare landbouwhuisdieren zijn onder de loep genomen.

We vergeten nog wel eens dat zoetwater steeds schaarser wordt in de wereld, omdat we in Nederland tien keer zo veel zoet water hebben, dan we nodig hebben. Maar wereldwijd begint de situatie steeds alarmerender te worden. Van al het water op deze blauwe planeet, is slechts drie procent zoet, en daarvan is slechts een deel beschikbaar voor mensen. Alle reden dus om er zuinig mee om te springen.

Meer  info:

Wat maakt het uit als je 1 dag per week geen vlees eet

Lekker vlees vervangen.

Hier is het hele rapport over waterverbruik in de vleesproductie in het Engels te downloaden.